Innovation Projects

In 2015 lanceerde Info Support de eerste editie van Innovation Projects. Inmiddels is deze ideeënwedstrijd uitgegroeid tot een begrip. Het stelt medewerkers in staat om creatieve, vernieuwende en baanbrekende ideeën te bedenken en te ontwikkelen die ook werkelijk uitvoerbaar en waardevol zijn voor onze klanten. Inmiddels is de vierde editie in volle gang en zijn ook klanten en studenten aangehaakt.

Ronden

De volgende vier ronden kunnen worden onderscheiden:

In de eerste ronde roept Info Support alle medewerkers op om een creatief, vernieuwend en grensverleggend idee in te sturen dat praktisch uitvoerbaar en waardevol is onze klanten. Voor de vierde editie van Innovation Projects hebben uiteindelijk 21 medewerkers een innovatief idee ingestuurd. Een record!

Op woensdag 28 september hebben 10 geselecteerde innovators hun idee gepresenteerd op het podium van The Voice of Innovation. Daar waren niet alleen een groot aantal medewerkers bij aanwezig maar ook een groep IT-studenten. Samen met de jury hebben zij vier ideeën geselecteerd die door zijn naar de Dragons’ Den. Aan ieder van de 4 ideeën wordt een Innovation Coach gekoppeld.

Heb jij The Voice of Innovation moeten missen? In het nieuwsbericht lees je welke vier pitches door zijn naar de Dragon’s Den.

Op woensdag 7 december vond de Dragons’ Den 2016 plaats. Voor de finale van de vierde editie van Innovation Projects werd het bedrijfsrestaurant van Info Support omgeturnd tot battle arena. Daar kregen de vier finalisten een eigen podium om hun innovatieve idee te pitchen. Met verrassende en gepassioneerde presentaties hebben ze het de jury niet gemakkelijk gemaakt, maar uiteindelijk gaf de stem van het publiek de doorslag en zien we Raimond Brookman in januari terug in het Innovation House.

Lees meer over de vierde editie van de Dragon’s Den in het nieuwsbericht.

De vierde editie van Innovation Projects is gewonnen door Info Supporter Raimond Brookman. Raimond gaat in januari 2017 twee weken in het Innovation House aan de slag om zijn idee, Digital Lab Assistant, met een Topteam te realiseren.

Criteria

De jury beoordeelt de ideeën op basis van de volgende vijf criteria:

 

Innovatie – 30%

– Hoe innovatief is het idee op het gebied van Cloud, Big Data of Internet of Things?

 

Commercieel relevant – 20%

– Wat is de impact op de klant, of de klant van de klant?

– Bevordert het idee cross selling?

– Versterkt het idee het huidige aanbod van diensten en producten?

– Wat is het revenue potential?

 

Klantparticipatie – 15%

– In welke mate is de klant betrokken bij het idee (geen, endorsement, doet actief mee, investeert mee)?

 

Realistisch – 20%

– Is het idee in twee weken uit te werken tot een sterke showcase?

– Is een Minimal viable Product in een paar maanden tijd mogelijk?

 

Duurzaamheid – 15%

– Hoe en in welke mate draagt het idee bij aan een duurzame samenleving?